Praktické rady

Výživa kojenců a batolat
Užitečné rady naleznete na stránkách https://www.1000dni.cz/

Certifikáty COVID-19
Certifikát o vakcinaci, provedených testech či prodělání onemocnění lze stáhnout na stránkách https://ocko.uzis.cz/
Podrobné informace naleznete také na stránkách https://covid.gov.cz/

Toxikologické informační středisko (TIS)
Telefonická konzultace rodičů s lékařem Kliniky pracovního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze po kontaktu s potenciálně toxickou látkou.
Tel.: 224 919 293 nebo 224 915 402

Screeningové vyšetření zraku u dětí od 6 měsíců věku umožňuje přístroj Plusoptix.
Bližší informace o vyšetření a seznam pracovišť, která vyšetření provádějí, naleznete na webových stránkách
http://plusoptix.zrak.cz/